Møter og konferanse

Hotellet er tilrettelagt og utstyrt for effektive møter med 2 til 100 deltakere. Alle møterom er skjermet med tanke på kreativitet og arbeidsro